Podziękowanie

Szanowni Państwo!
Serdecznie dziękujemy za udział

w III Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej
„Logopedia w teorii i praktyce”
połączonej z walnym zebraniem członków Ślaskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego

III International Conference on Logopedics
Theoretical and Practical Aspects in Speech-Language Pathology
and general meeting of the members of the Silesian Department of the Polish Society of Speech-Language Therapy

Katowice, 30.05.2015 r.


plakat_program_pion_maj_2015_www

Reklama

Organizatorzy

Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego


PTL_logoŚląski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego rozpoczął działalność 30 lat temu w Katowicach. Obecnie Oddział skupia około 200 aktywnych członków. Liczba sympatyków jest daleko większa, o czym świadczy m. in. bardzo liczny udział logopedów w konferencjach organizowanych przez ŚO PTL.

Działalność Śląskiego Oddziału PTL między innymi obejmuje: organizację konferencji logopedycznych, wydawanie recenzowanego pisma „Forum Logopedyczne”, plakatów, ulotek propagujących profilaktykę logopedyczną wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, propagowanie samodoskonalenia logopedów poprzez nadzorowanie działalności siedemnastu Zespołów Doskonalenia Logopedów na terenie Śląska, organizację warsztatów naukowo-szkoleniowych dla logopedów, przyznawanie nagrody Logopedia Silesiaca.

Międzynarodowe Konferencje Logopedyczne zostały zainicjowane przez OŚ PTL i stanowią bardzo ważne ogniwo działalności oddziału.

Strona internetowa: http://www.ptl.katowice.pl

Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Fundacja Uniwersytetu Śląskiego


CITTRFUŚ_logoCentrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Fundacja Uniwersytetu Śląskiego w skrócie CITTRFUŚ jest organizacją rynkowego wdrażania dorobku naukowo-badawczego Uniwersytetu Śląskiego, organizowania działań komercyjnych oraz wspierania strategicznych inwestycji związanych z ekonomiczno-społecznym rozwojem Uczelni we współpracy z instytucjami samorządowymi, finansowymi, edukacyjnymi, naukowymi i otoczeniem biznesu (regionalnym, krajowym i zagranicznym).

Współpracę przy organizacji Międzynarodowych Konferencji Logopedycznych Fundacja podjęła od początku powstania wydarzenia, uznając je za wartościowy sposób szerzenia wyników badań naukowych w licznym środowisku logopedów, pedagogów, psychologów, językoznawców.

Strona internetowa: http://www.cittrfus.pl